Metro Gıda Hareketi

Metro Türkiye için gıda atık ve kayıp konusunu sahiplenmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Metro Gıda Hareketi markası yaratıldı. Tübitak ile yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan veriler ile Metro’nun kendi operasyonunda ve ortak çalıştığı restoranlar ile gıda atık kaybının azaltılması için yapılabileceklerin üzerinde duruldu.

Metro Gıda Hareketi ilk kez Restoran Haftası ile duyuruldu ve ilk lansmanı Restoran Haftası’nda gerçekleştirildi. Proje kapsamında restoran müşterilerinin kalan yemekleri evlerine götürebilecekleri Gurme Kutusu geliştirildi, bilgilendirici infografik broşürler hazırlandı ve Metro Gıda Hareketi için iletişim odaklı yemekler organize edildi, iş birliği içinde olunan restoranlar ile planlı siparişler düzenlendi ve bu sayede hem restoranlarda hem de son tüketicide gıda atık ve kayıp konusunda bir farkındalık sağlandı. Bu proje ile Felis ve Sürdürülebilir İletişim ödülü alındı. 

Galeri